ترمه

ترمه یکی از ظریف ترین و زیباترین دستبافته های ایرانی است. ارزش ترمه ها با توجه به تنوع رنگ استفاده شده در بافت آنها و همچنین تراکم نخ استفاده شده در یک واحد آن سنجیده می شود. هرچه ترمه رنگارنگ تر باشد ارزش بیشتری دارد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه طرح شاه پرند

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه چهل نگار

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه طرح سپهر

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه طرح مهتاب

 • برای خرید تماس بگیرید!

  سرمه دوزی شاه پرند

 • برای خرید تماس بگیرید!

  سرمه دوزی شاه پرند

 • برای خرید تماس بگیرید!

  سرمه دوزی ترنج

 • برای خرید تماس بگیرید!

  سرمه دوزی طرح شاه پرند

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه شاه پسندممتاز

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه طرح سپهسالار

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه طرح ماهی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه طرح هامون

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه طرح میترا

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه طرح کورش

 • برای خرید تماس بگیرید!

  سجاده وجانمازشاه پرند

 • برای خرید تماس بگیرید!

  سرمه دوزی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  رانرپذیرایی سرمه دوزی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ترمه سرمه دوزی