"/>

ترمه

ترمه یکی از ظریف ترین و زیباترین دستبافته های ایرانی است. ارزش ترمه ها با توجه به تنوع رنگ استفاده شده در بافت آنها و همچنین تراکم نخ استفاده شده در یک واحد آن سنجیده می شود. هرچه ترمه رنگارنگ تر باشد ارزش بیشتری دارد.

مشاهده همه 5 نتیجه

X