خاتم کاری

هنر خاتم سازی کوششی است برای خلق زیبایی با اندیشه و خلاقیت هنرمندان این صنعت ، عواطف ، احساسات، واقعیت حاکم بر جهان و مکان را از صمیم دل و جان درک می کنند و آنگاه با ظرافتهای خاص هنری خود آن را به معرض نمایش می گذارند.
هنرمندان این عرصه به شیوه ی زیبایی سطح اشیاء چوبی را با مثلث های کوچک سه پهلو استخوانی و فلزی تزئین می کنند و بعضی از آنها خاتم را با هنر دیگری به نام “معرق” می آمیزند که حاصل آن به نام هنر ” خاتم معرق” مشهور است و جلوه و زیبایی خاص دارد.
هنرمندان خاتم ساز منشورهایی باریک از جنس چوب یا برنج به شیوه ظریفانه کار می کنند که هر چقدر این نقوش کوچک و باریک باشد بر زیبایی و کیفیت آن می افزاید و در اصطلاح خاتم سازی به آن “مثلث” می گویند.
چوب آبنوس ، چوب فوفل، چوب بقم، چوب عناب، چوب نارنج، چوب کیکم، چوب تبریزی، چوب شمشاد و چوب گردو را مي توان از چوبهای مورد استفاده در خاتم سازی ذکر کرد و افزود.

اطلاعات بیشتر ...

Showing 1–24 of 128 results

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جا سکه ای بیضی تمام خاتم

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جا سکه ای تو راش رو اسلیمی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جا سکه ای تو راش رو خاتم تخمه دار

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جا سکه ای تو راش رو نقاشی شکار

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جا سکه ای تو راش رو نقاشی گل و مرغ

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جا سکه ای صندوقی تو راش

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جا سکه ای صندوقی تو راش رو نقاشی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جا سکه ای صندوقی رو نقاشی گل و مرغ

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۹ در ۱۲ تمام خاتم اعلی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۱۰ در ۱۲ زیر و رو گرد تمام خاتم اعلی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۱۰ در ۱۶ تو خاتم اعلی رو نقاشی شکار

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۱۰ در ۲۰ تو جیر رو اسلیمی خاتم نیزه ای

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۱۰ در ۲۰ تو جیر رو شکار خاتم نیزه ای

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۱۳ در ۱۸ زیر و رو گرد تمام خاتم شش گلی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۱۳ در ۱۸ زیر و رو گرد تو خاتم شش گلی، رو نقاشی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۱۴ در ۱۰ بغل کاس رو اسلیمی خاتم تخمه دار

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۱۴ در ۲۲ رو اسلیمی خاتم تخمه دار

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۱۴ در ۲۲ کاسه سینه تمام خاتم اعلی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۱۷ در ۲۵ کاسه سینه تمام خاتم اعلی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۲۲*۱۴ تمام خاتم اعلی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۲۲*۱۴ تو راش اعلی

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۸ در ۱۱ بغل کاس رو اسلیمی تو خاتم

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۸ در ۱۱ زیر و رو گرد تو خاتم رو نقاشی شکار

 • برای خرید تماس بگیرید!

  جعبه ۹ در ۱۲ تو جیر رو خاتم اعلی