"/>

قلمزنی

قلمزنی شاخه ای از هنر سنتی و صنایع دستی ایرانی است. نقوشی که بیشتر در این هنر استفاده می شوند سنتی، گل و مرغ و مینیاتور هستند که باظرافت و دقت خاصی روی ظروف و اشیا نقره می شوند؛ فلز مس یکی از محبوب ترین و خو ش جلاترین فلزاتی است که در این هنر استفاده می شود. این محصول زیبا روکشی از قلع داشته و کاربری مصرفی و تزیینی را توأمان دارد. توسط این ظروف زیبا، چیدمان و ترکیبی متفاوت و زیبا در خانه یا محل کار خود خلق کنید.

مشاهده همه 3 نتیجه

X