معرق

معرق در لغت به معنای وصله،تکه و رگه می باشد و می توان هر کار رگه داری را معرق نامید.
معرق کاری نوعی اثر هنری است که تکه های ریز چوب، فلز، پارچه،کاشی و …به زیبایی و در شکل های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
معرق کاری ایجاد طرح و نقش با استفاده از خرده های ریز بر روی صنایع دستی است.
معرق کاری از هنرهای زیبایی است که در دوره سلجوقیان به اوج خود رسید.
آثار به جای مانده از قرن ششم هجری به خوبی ظرافت های معرق کاری سلجوقی را نشان می دهد.

اطلاعات بیشتر ...

Showing 1–24 of 25 results

 • برای خرید تماس بگیرید!

  نوشته تمام چوب معرق

 • برای خرید تماس بگیرید!

  معرق چوب

 • برای خرید تماس بگیرید!

  نوشته معرق تمام چوب

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلوی معرق چوب دختر مینیاتور

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلوی معرق چوب ذبح اسماعیل

 • برای خرید تماس بگیرید!

  صورت گربه معرق چوب

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلو معرق تمام چوب گربه

 • برای خرید تماس بگیرید!

  معرق تمام چوب گربه

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلو معرق چوب

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلو معرق چوب هیچ

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلو معرق چوب هیچ

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلو معرق چوب

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلو معرق چوب

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلوی معرق مینیاتور لیلی ومجنون

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلوی معرق عقاب

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلوی معرق گل وگلدان معرق

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلوی معرق عقاب

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلوی معرق جعبه ومیوه

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلو معرق چوب

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلو معرق چول طرح عشق

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلو معرق چوب طرح گل

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلوی معرق بادگیرهای یزد

 • برای خرید تماس بگیرید!

  تابلو معرق چوب ون یکاد

 • برای خرید تماس بگیرید!

  ساعت مشبک معرق