"/>

معرق

معرق در لغت به معنای وصله،تکه و رگه می باشد و می توان هر کار رگه داری را معرق نامید.
معرق کاری نوعی اثر هنری است که تکه های ریز چوب، فلز، پارچه،کاشی و …به زیبایی و در شکل های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
معرق کاری ایجاد طرح و نقش با استفاده از خرده های ریز بر روی صنایع دستی است.
معرق کاری از هنرهای زیبایی است که در دوره سلجوقیان به اوج خود رسید.
آثار به جای مانده از قرن ششم هجری به خوبی ظرافت های معرق کاری سلجوقی را نشان می دهد.

مشاهده همه 14 نتیجه

X